Colaboradores

Subvención Concello de Oleiros o Club de Tenis de Mesa Breogán-Oleiros.

Acordo da Xunta de Goberno Local de data 30/11/2016.

Conceder a entidade sinalada unha subvención por importe de 1.263,54 € para os seguintes conceptos:

- Tenis de Mesa. Partcipación en campionatos e escola.

 http://www.oleiros.org/Se buscan Patrocinadores